Nästa gång du går ut, ta hunden med dig!
Heros - Rhodesian ridgeback - 7 år
Nästa gång du går ut, ta hunden med dig!
Abby - Springer spaniel - 5 år

Sök en plats med hundparkering

Appen visar en kartbeskrivning där Den4Dogs hundparkering finns utplacerade. Du hittar även dessa på vår websida under menyn. ”.Her er vi

Observera att du inte kan öppna en hundparkering förrän du är i anslutning till dem.

När du kommer till affären kan det finnas flera hundparkeringar på platsen. Titta in genom dörren om det finns en hund därinne, eller så beskriver den Digitala displayen på buren om det är ledigt eller upptaget. även Den4Dogs App kommer att informera dig om hundparkeringen är upptagen eller ledig – Grå är upptaget- och -röd är ledigt-.

 

Välj ledig hundparkering

När du på plats valt ut en hundparkering, swipa hänglåset till höger för att låsa upp. Sedan har du 20 sekunder att öppna dörren. Håll dörren öppen tills hunden är placerad inne i hundparkering

Displayen informerar även att hundparkering är ledig eller upptagen.

Appen visar status

Svep låset till höger för att ta ut hunden

När du ska hämta ut hunden så låser du upp igen.

Ge mer tid tillsammans med hunden

De flesta hundar trivs i denna typ av bur, men någon enstaka hund kan ha behov att vänja sig. Om du behöver vänja din hund är ett gott tips att du tar med några godbitar och gärna en filt som hunden tycker om. Träna med hunden genom att låta den sitta där endast korta stunder i början så att den känner sig trygg med buren, vi rekommenderar att hunden är i hundparkering max, 1 timme, men det är upp till hunden och hur den trivs i buren. Ta hänsyn till hundens förmåga att acklimatisera sig. Hundparkering har golvvärme som värmer under den kalla perioden som vintertid.  Hundparkering har mycket god ventilation i kombination med temperaturstyrt fläktsystem som gör att hunden får rik tillgång till frisk luft under varma sommardagar.

Som i alle tilfeller gjelder det å bruke sunn fornuft og tenke på at hunden har det bra.