Personvillkor och bestämmelser för användare av Den4Dogs App och hundparkering (Svensk)

 

Här är en kort uppsummering av de viktigste punkterna för dig:

 • Du som hundägare är själv ansvarig för din hund och korrekt användning av Den4Dogs hundparkering:
  • Du får ha din hund(ar) i Den4Dogs Hundparkering i Max 1 timme per gång.
  • Din hund skall vara tränad till att vara i denna typ av hundparkering (bur), samt vara van vid att vara ensam.
  • Om din hund visar tecken på ångest eller är ovillig till att bli satt inne i hundparkering, bör du göra den mer van vid buren, eller låta bli att använda hundparkering.
  • På riktiga heta sommardagar bör du ta några försiktighetsåtgärder – Hunden bör alltid få i sig vatten även innan den placeras i hundparkering, eller ta med dig en skål med vatten till hunden som den kan ha inne i hundparkeringen. kom i håg MAX 1 TIMME, och titta gärna till hunden oftare under extremt varma sommardagar. När temperaturen i hundparkering överstiger +20 grader Celcius, startar en temperaturstyrd fläkt automatiskt och blåser in frisk luft till hunden. fläkten tillför samma temperatur i hundparkering som temperaturen är i skuggan utanför.
  • Visa ett gott omdömme som hundägare och se till att hundparkering alltid är ren och fräsch efter hundens besök. Eventuell avföring och damm avlägsnas, och meddela butikpersonalen direkt om rengöring skulle behövas. Hundar är normalt rumsrena och gör inte ifrån sig inne i denna buren eller inomhus. Hundparkering desinficeras med UVC-ljus och eliminerar smittorisker efter varje hundbesök, dvs buren är ren inför varje hundbesök, och genomgår även egenkontroller utfört av butikspersonalen.
 • Se till att din mobiltelefon/uppkoppling fungerar normalt, och har bra täckning med nätanslutning, datatrafik och tillräckligt med batteri för att kunna låsa/öppna hundparkeringen.
 • För att du ska få en positiv upplevelse och användning i bästa möjliga mån, vill vi sända dig information innehållande användning av tjänsten, kloka tips etc genom push-notiser på mobilen.
 • Du måste välja betalningsmetod och registrera dina betalningsuppgifter för att kunna använda betaltjänsten när tillfälle ges.
 • Den4Dogs används med personvillkor. Den4Dogs behandlar din personuppgifter med sekretess och i enlighet med personuppgiftslagen. Regelverket skyddar dig mot missbruk av dina personupplysningar.

 

Avtalen är giltigt från det datumet du accepterar och godkänner personvillkor och bestämmelser.

Avtalen nedanför ingås mellan dig som («Kund») och Den4Dogs AB, och reglerar dina rättigheter och plikter vid användning av Den4Dogs App og hundparkering («Tjänster»).

Hundägare kan använda tjänsten som en tillfällig placering av hunden inne i hundparkering på ställen som exempelvis utanför butiken, samt betala för detta och andra tjänster som erbjuds av Den4Dogs med partner. De aktuella tjänster och erbjudanden finns listade på www.Den4Dogs.no.

 

 1. Användarkonto

För att kunna använda tjänsten måste du som kund, privatperson vara över 15 år och identifiera dig som privatperson genom att uppge ditt mobilnummer. Om du är under 18 år måste du ha en målsman eller myndig person till att läsa och acceptera detta avtalet för dig, innan du använder Den4Dogs App och servicetjänster. Det är inte tillåtet att registrera mer än ett användarkonto per person, och kunden är skyldig till att registrerad information alltid är sanningsenlig och komplett vid registrering och användning av tjänsten. Kundens användarkonto är upprättad så snart Kunden har accepterat Den4Dogs användarvillkor. Som användare av tjänsten är kunden själv ansvarig för all aktivitet och transaktioner knytet till sitt användarkonto.

Kunden kan när som helst avsluta användarkontot. Användarkontot avslutas genom att sända ett e-mail till post@den4dogs.no.

Den4Dogs AB förbehåller sig rätten till att godkänna ny kund, ändra eller ta bort innehåll, avsluta Kundens användarkonto och/eller neka kunden tillgång till tjänsten om det skulle krävas:

 • Den4Dogs misstänker att det upprättas flera användarkonton knutet till samma person
 • Den4Dogs misstänker att Tjänsten används till andra ändamål, än användning av hund, för exempel annan förvaring, vidareförsäljning eller näringsverksamhet.
 • Det föreligger andra sakliga grunder

För om Den4Dogs eventuellt avslutar Kundens användarkonto blir kundens tillgång tillfälligt spärrat. Kunden mottager samtidigt information om detta där Kunden själv ges möjlighet att redogöra för Kundens användning av Tjänsten. Om användarkontot utgår vill kunden inte ha åtkomst till att upprätta ett nytt användarkonto för ett senare tillfälle.

Kundens rättigheter och plikter med hänsyn till reklamation och ångerrätten följs bland annat av konsumentköpslagen och ångerrättslag. övrigt kan kunden häva Avtalet och be om att få sitt användarkonto raderat när han/hon/hen om så önskas.

 

 1. Kommunikation

För att göra kundens användarupplevelse bäst möjlig, önskar Den4Dogs också sända Kunden information angående användning av tjänsten, tips och erbjudande på produkter genom push-notiser på mobilen. Erbjudanden kommer från Den4Dogs, Den4Dogs samarbetspartners, och butiker/sällskap som har Den4Dogs hundparkering utanför sina lokaler.

Den4Dogs vill endast sända push-notiser om kunden på förhand samtycker till det. Det er ett krav om att Kunden avger ett sådant samtycke för att Kunden skall få använda Tjänsten, eftersom Den4Dogs använder pushnotiser för att sända informaton som innefattar säkerhet vid användning av tjänsten, till exempel att hunden har befunnit sig längre tid inne i en hundparkering än rekommendation, eller om det är så hög/låg temperatur i hundparkering att hunden kan ta skada av det. På iOS kan Kunden tillåta/neka push-notiser under Inställningar på mobiltelefonen. På Android gör kunden det direkt i applikationen, under Inställningar.

 

 1. Kundens forpliktelser

Kunden skall kontakta Den4Dogs AB eller Butikpersonalen/anställda vid aktuell plats där hundparkering är placerad om Tjänsten inte fungerar eller är otillgänglig. Den4Dogs gör uppmärksamhet på att kunden inte får tillgång till tjänsten via App när kundens mobiltelefon inte fungerar eller är urladdad, om Kundens mobiltelefonoperatör har problem som medför att man inte får använda Tjänsten, eller det för övrigt är förhållanden utanför Den4Dogs kontroll som gör att Tjänsten inte kan användas.

Kunden är ansvarig för att «hundparkeringen» startas på korrekt sätt. Låset på dörren för aktuell hundparkering öppnas på skärmbilden i Den4Dogs App. Dörrlåset aktiveras automatiskt efter 20 sekunder, och går i lås når dörren stänges. För att vara säker att parkeringstiden är startad, ska Kunden invänta en bekräftelse på Den4Dogs App’ens statusskjermbilde. Det er Kundens ansvar å avslutte hundeparkeringen manuelt ved å låse opp døren på aktuelt hundehi i App’en.

Kunden skall hålla Den4Dogs ansvarsfri från alla krav och tvister mellan Kunden och tredje part, härunder bl.a. butik/företag där hundparkering är placerad, offentliga myndigheter, kredittkortföretag, finansinstitutioner och mobiltelefonoperatörer.

Det är Kunden som ansvarar att det registrerade betal- eller kredittkortet är giltig, har täckning och inte är spärrat. Kunden bär ansvar för att sända in nya kredit- eller betalkort-upplysningar minst 30 dagar innan kortets sista datum löper.

Kunden förpliktar sig till att hålla Den4Dogs frifrån ansvar enligt krav som tredjeman måste upprätta mot Den4Dogs som medföljer kraven i Kundens användning av tjänsten.

 

 1. Kundens förpliktelser för korrekt användning av Den4Dogs hundparkering
 • Hundar skall insättas i Den4Dogs Hundparkering i MAX 1 TIMME per gång.
 • Hunden skall vara tränad till att vara i denna typen hundparkering (bur), samt tränad till att kunna lämnas ensam.
  • Se till att hunden är lugn och trygg när den placeras i hundparkeringen. Spendera lite mer tid och ge mycket beröm de första gångerna och se till att det blir en positiv upplevelse för hunden, – lägg gärna godbitar eller känt föremål som en gosfilt inne i hundparkeringen, och se till den ofta i starten. om hunden aldrig har varit i en bur förr, eller har antydningar till «separationsångest», skall den tränas/vänjas till den nya situationen dom första gångerna man använder hundparkering.
  • Om hunden visar tecken på ångest eller stark ovilja till att bli satt inne i hundparkering, bör det utövas mer träning/invänjning, eller så bör man låta bli att använda hundparkering.
 • På extremt varma sommardagar, när skuggtemperaturen överstiger +25 grader, skall hundparkeringen användas varsamt. Hunden skall normalt alltid ha rikligt med vatten, så ge hunden vatten innan du använder hundparkering eller så placerar du en vattenskål inne i hundparkering när hunden ska sättas in i hundparkering. Komihåg MAX 1 TIMME, men se till hunden oftare under extremt varma sommardagar. När temperaturen i hundparkering er över +20 varmgrader Celsius, Startar automatiskt en temperaturstyrd fläktsystem och blåser in ca 1500 lit, luft/minut och blåser in frisk luft till hunden. Fläkten ger jämförligt samma temperaturförhållande i hundparkering som skuggtemperaturen utanförr.
 • Visa gott hundägaransvar, och se till att hundparkering är ren och fräsch efter hunden din. Eventuell avföring och smuts avlägsnas, och butikspersonalen kontaktas för rengöring. Hundar är normalt rumsrena och gör inte från sig i denna sortens bur, hundparkering,samma beteende som när de är inomhus förövrigt. Hundparkering desinfiseras automatiskt med UVC-lys efter varje hundebesök, och genomgår ett renhållningsupplägg utförs av butik/städpersonal.
 • Kunden ansvarar för sin mobiltelfonen/nätuppkoppling där Den4Dogs App används, fungerar normalt, och har tillräcklig nätverkstäckning, datatrafikk og batteri for å kunne låse/åpne hundehiet.

 

 1. Betaling via Den4Dogs-App

För att kunden skall kunna använda sig av tjänsten, Måste Kunden uppge följande upplysningar till Den4Dogs AB: Fysiska personer skall uppge upplysningar om namn, folkbokförd adress, födselsdatum, och nationalitet. Kunden måste uppge telefonnummer och e-postadress. I tillägg måste kunden välja betalningsmetod och registrera alla betalingsuppgifter som är nödvendiga for å opprette et gyldig faktureringsforhold mellom Den4Dogs og Kunden.

Det är Kundens som ansvar för att det alltid är korrekt registrerade användaruppgifter och upplysningar om Kundens hund i Den4Dogs-systemet. Den4Dogs äger inget ansvar inågot fall i förbindelse med felaktiga registreringar.

Alla transaktioner i Den4Dogs App görs via betaltjänsten/förmedlaren Stripe.com, som också hanterar Kundens betalningsuppgifter, betalhistorik och säkerhet runt detta.

För att påbörja betalning av en «hundparkering» med hjälp av Den4Dogs App måste kunden välja vilken Den4Dogs hundparkering som skall användas, och låsa upp den valda hundparkeringen via Den4Dogs App. Pris för användning av den aktuella hundparkeringen uppges i Den4Dogs App, och detta pris gäller och framförs med upplysningar och information på hundparkeringen.

När Kunden har påbörjat användning av en hundparkering genom att låsa opp dörren, godtar Kunden att Den4Dogs avgift/belopp för användningen inklusive gällande avgifter och serviceavgifter godkännes. Slutpriset beräknas och visas samtidigt som dörren på hundparkeringen kan låsas upp igen. Priset är en kombination av pris/tillfälle och den faktiska tiden hundparkering har varit använd. Hundeparkeringen avslutas när Kunden själv aktivt avslutar genom att låsa upp dörren.

Tjänsten kan bara användas på Den4Dogs hundparkering. Dessa är listade på www.Den4Dogs.no, samt i eget kart i Den4Dogs App.

 

5.1 Verifiering av transaktioner

Detaljer om Kundens transaktioner finns tillgängliga i realtid på Den4Dogs-konto hos betalningsförmedlare Stripe.com. Kunden har tillgång till desse transaktioner genom att sända en begäran per e-mail till kontakt@den4dogs. Kunden har för övrigt tillgång till alla transaktioner via eget bankkonto, eftersom alla transaktioner med Den4Dogs dras vid varje tillfälle hundparkering har använts. Stripe.com lagrar Den4Dogs Kundernas transaktion/uppgifter upplysningar i minimum 12 månader.

 

5.2 Klagomål och undersökningar angående en Den4Dogs-transaktion /betalning

Kund som önskar att klaga, skall underrätta Den4Dogs så snart Kunden har gjort sig uppmärksam på problemet och inte senare än 60 dagar efter att den aktuella transaktionen är genomförd. Klagomål skall på ett tydligt sätt redogöra om orsaken till klagomålet. Om detta inte görs, mister Kunden rätten till att åberopa sig felet. När Kunden registrerar en klagan, skall Den4Dogs genomföra en teknisk undersökning om inte särskilda skäl talar emot det

När och om en klagan accepteras, skall Den4Dogs kompensera Kunden för beloppet. Om klagomål avslås, skal Den4Dogs informera Kunden om detta. I konsumentrelation kan Kunden ta med Den4Dogs beslut till konsumentanmälan.

 

 1. Sekretess och behandling av personuppgifter

Den4Dogs skyddar Kunduppgifter och integritet. Den4Dogs behandlar Kund och personuppgifter i överensstämmelse att följa lagen om behandling av personupplysningar av 14. april 2000 nr. 31 med tillhörande förskrifter. Regelverket skyddar Kunden mot missbruk av personupplysninger.

Den4Dogs är under skydd från att obehöriga inte kan få tilgång till Kundens personuppgifter. Den4Dogs använder därför flera former av teknisk säkerhet vilket ger ett säkert skydd mot obehörigas tillgång och missbruk av Kundens personuppgifter.

Tillgång, registrering och användning av Tjänsten vill medföra behandling av Kundens personuppgifter. De personuppgifter som blir behandlade är, Kundens namn, adress, telefonnummer och e-mailadress, och det Kunden frivilligt väljer att dela i Den4Dogs App. Föremålet med behandlingen av dessa personupplysningar är att administrera kundrelationer.

Den4Dogs är skyldig till tystnadsplikt om kundens användning av tjänsten. Domstolar, åklagare och annan offentlig myndighet kan likaväl få samma upplysningar i de fallen där detta är auktoriserat i lagstiftning eller förskrifter, som en del av betalingskrav och som ett led i redovisan.

Den4Dogs kommer i tillägg att samla in och lagra Kundens användning- och transaktionshistorik. Exempel på denna historik är information om hur länge och hur ofta Den4Dogs hundparkering använts, belopp, datum och tidpunkt, vilken hundparkering och annan relevant aktivitet. Detta kan användas till statistik och analyser. Förmålet är bland annat att säkra optimering av Den4Dogs erbjudanden till Kunden. Den4Dogs önskar också att använda denna informationen till att kunna personifiera innhållet i Den4Dogs App och kommunikationen med Kunden. Den4Dogs vill eventuellt kontakta Kunden med information om Kunden har samtycke till detta.

För att säkra Kundens rättigheter har Den4Dogs ingått en egen databehandlingsavtal med tredjepart som får tillgång till dina personupplysninger. Dessa tredjeparter kommer inte använda sig av dina personopplysningar till andra föremål än det Den4Dogs har avtalat med Kunden. Tredjepart är på motsvarande sätt förpliktad till att ingå en databehandlingsavtal med sina underleverantörer.

Dina personupplysningar kommer inte bli behandlade av tredjeparter utanför EU/EES.

 

 1. Ansvarsbegränsning

Den4Dogs äger inga ansvar för skador likaså förlust om så skulle ske eller :

 • Det mobila nätverk eller tillhörande tjänster inte fungerar
 • en mobilnät / telefonoperatör har modifierat telefontjänsten sådan att det inte är möjlig att betala via Den4Dogs
 • tjänsten är blivit fastställd på skäl som har visat sig att vara oriktiga, men som Den4Dogs på inställningstidpunkten hade grunder till att tro det var orsak till handlingen
 • en Smarttelefon/platta med Den4Dogs-App blir förlorad/stulen och missbrukats av andra
 • det förekommer elektronisk eller fysisk inbrott i Den4Dogs hundparkering

Den4Dogs har inget ansvar för att Kunden använder hundparkering i förhållande til Djurskyddslagen. Den4Dogs har rätt till att genomföra nödvändigt avbrott, uppdateringar och ändringar som anses nödvändig av tekniska, underhållstjänster eller driftmässiga orsaker. Den4Dogs är inte ansvarig för skador eller förlust som följs av nödsituationer, inklusive force majeure, allvarliga allvarliga hot mot hälsan, säkerhet och/eller miljö, naturkatastrofer, krig eller krigsliknande tillstånd, omfattande strejker och lockout, och allvarlig fara för sabotage som påverkar Tjänsten, svikt eller begränsningar i telefonforbindelse eller annan kommunikation och transport, som ligger utanfor Den4Dogs kontroll. reservation för strejk, bojkott och blockader gäller själv när Den4Dogs är föremål för likande åtgärder och handlingar . I sådant tilfälle har Den4Dogs rätt till att genomföra åtgärder som ett avbrott i Tjänsten, begränsningar av tjänster och ändring av fasiliteter och stänga av åtkomst till Tjänsten. Den4Dogs är utan ansvar vid en förlust som Kunden måste bli påförd till följd och resultat av nämnda åtgärder.

 

 1. materiella rättigheter

Alle materielle rättigheter (inkluderad, men inte begränsad till upphovsrättigheter, varumärke och patent) till Den4Dogs App tillhör Den4Dogs AB.

 

 1. Ändringar

För att upprätthålla kvaliteten och förbereda våra tjänster, förbehåller Den4Dogs sig rätten til att kunna företa sig ändringar i Tjänsten.

Den4Dogs vill också kunna ändra användarvillkor, inkluderad införande av nya regler, villkor eller villkor för Kundens användning av Tjänsten tillika Den4Dogs anser det nödvändigt i förbindelse med vidareutvecklingen av Tjänsten. Är ändringarna viktiga för Kunden, vill Den4Dogs informera om dessa genom en release av ny versioner av Den4Dogs App och ändringar på Den4Dogs hundparkering.

Det är frivilligt för Kunden att samtycka till ändringarna. Den4Dogs gör uppmärksamhet på att i fall Kunden inte samtycker till ändringarna vill Kunden omedelbart mista tillgång till Tjänsten och Kundens användarhistorik. Kunden likaså vill få tillgång till «Din profil» sådan att Kunden kan avsluta sitt användarkonto i Den4Dogs. Likaså om Kunden väljer att avsluta sitt användarkonto vill all användarhistorik bli raderad och dessa vill inte kunna hämtas tillbaka med att upprätta ett ny användrkonto.

om Kunden inte avslutat sitt användarkonto, kan Kunden när som helst godkänna ändringarna under «Din profil». Kunden vill då omedelbart ges tillgång till Den4Dogs App igen.

 

 1. Överföringar av rättigheter och plikter

Kunden kan ikke överföra Avtalen, rättigheter och plikter till andra utan skriftlig samtycke från Den4Dogs.

Den4Dogs förbehåller oss rätten till helt eller delvis överföra våra rättigheter och förpliktelser Den4Dogs har överfört Kunden, till ett annat sällskap. Detta kan innebära att även dina personuppgifter vill bli överförda till ett annat sällskap i förhållande till gällande lagstiftningen.

 

 1. Tvister

Användarvillkoren regleras av Svensk rätt. Eventuella tvister berörande tolkning eller användningen av avtalen skall avgöras enligt Svensk lag och av domstoler. Stockholms tingrätt avtalas som rätt plats