Vilkår og Personvern for brukere av Den4Dogs App og hundehi

 

Her er en kort oppsummering av de viktigste punktene for deg:

 • Du er selv ansvarlig for hunden din og korrekt bruk av Den4Dogs hundehi:
  • Du kan ha hunden(e) din i Den4Dogs Hundehi i MAKS 1 TIME pr gang.
  • Hunden din skal være trent til å være i denne typen hundehi (bur), samt trent til å være alene.
  • Dersom hunden din viser tegn til angst eller sterk uvillighet til å bli satt inn i hundehiet, må du gir den mer trening/tilvenning, eller la være og benytte hundehiet.
  • På varme sommerdager bør du ta noen forhåndsregler - Hunden skal få vann før den plasseres i hundehiet, eventuelt ta med deg en skål og vann til hunden som den kan ha i hundehiet. Husk MAKS 1 TIME, men se gjerne til hunden oftere på ekstra varme sommerdager. Når temperaturen i hundehiet er over 20 varmegrader Celcius, vil en temperaturstyrt vifte automatisk slå seg på og sørge for mye frisk luft til hunden. Viften gir omtrentlig samme temperaturforhold i hundehiet som skyggetemperaturen utenfor.
  • Vis god hundeeierskikk, og sørg for at hundehiet er rent også etter hunden din. Eventuell avføring fjernes, og butikkpersonalet kontaktes for renhold. Hunder gjør normalt ikke fra seg i hundehi, samme som når de er innendørs forøvrig. Hundehiene desinfiseres med UVC-lys etter hvert hundebesøk, og gjennomgår et renholdsopplegg utført av renholdspersonell.
 • Du må sørge for at mobiltelfonen/nettbrettet ditt fungerer normalt, og ha tilstrekkelig nettdekning, datatrafikk og batteri for å kunne låse/åpne hundehiet.
 • For å gjøre brukeropplevelse best og tryggest mulig, vil vi sende deg informasjon vedrørende bruk av tjenesten, tips etc gjennom push-varsler på mobilen.
 • Du må velge betalingsmetode og registrere betalingsopplysninger for å kunne betale for tjenesten der hvor det kreves.
 • Den4Dogs er opptatt av personvern. Den4Dogs behandler dine personopplysninger i samsvar med lov om behandling av personopplysninger. Regelverket beskytter deg mot misbruk av dine personopplysninger.

 

Avtalen er gyldig fra den datoen du aksepterer vilkårene og personvernet.

Avtalen nedenfor er inngått mellom deg («Kunden») og Den4Dogs AS, og regulerer dine rettigheter og plikter ved bruk av Den4Dogs App og hundehi («Tjenesten»).

Kunden kan benytte Tjenesten til midlertidig oppstalling av hund i hundehi på offentlig sted, samt betale for dette og andre tjenester som tilbys av Den4Dogs med partnere. De til enhver tid aktuelle tjenester som tilbys fremkommer på www.Den4Dogs.no.

 

 1. Brukerkonto

For å kunne ta i bruk Tjenesten må Kunden være en privatperson over 15 år og identifisere seg ved å oppgi Kundens mobilnummer. Dersom du er under 18 år må du få en av dine foreldre eller foresatte til å lese og akseptere denne avtalen for deg, før du bruker Den4Dogs App og service. Det er ikke tillat å opprette mer enn én brukerkonto per person, og Kunden er forpliktet til å sikre at registrert informasjon alltid er sann og komplett ved registrering og bruk av Tjenesten. Kundens bruker er opprettet så snart Kunden har akseptert Den4Dogs brukervilkår. Som bruker av Tjenesten er Kunden selv ansvarlig for all aktivitet og transaksjoner knyttet til sin brukerkonto.

Kunden kan når som helst avslutte brukerkontoen. Brukerkontoen slettes ved å sende en mail til post@den4dogs.no.

Den4Dogs AS forbeholder seg retten til å godkjenne ny kunde, endre eller slette innhold, slette Kundens brukerkonto og/eller nekte Kunden tilgang til Tjenesten dersom:

 • Den4Dogs mistenker at det opprettes flere brukerkontoer tilknyttet samme person
 • Den4Dogs mistenker at Tjenesten benyttes til andre formål, enn oppstalling av hund, for eksempel annen oppbevaring, videresalg eller næringsvirksomhet.
 • Det foreligger andre saklige grunner

Før Den4Dogs eventuelt sletter Kundens brukerkonto vil Kundens tilgang bli midlertidig sperret. Kunden vil samtidig motta et varsel om dette der Kunden gis mulighet til å redegjøre for Kundens bruk av Tjenesten. Hvis brukerkonto slettes vil Kunden ikke ha adgang til å opprette ny brukerkonto på et senere tidspunkt.

Kundens rettigheter og plikter med hensyn til reklamasjon og angrerett følger av blant annet av forbrukerkjøpsloven og angrerettloven. Forøvrig kan kunden heve Avtalen og be om å få sin brukerkonto slettet når han/hun måtte ønske.

 

 1. Kommunikasjon

For å gjøre Kundens brukeropplevelse best mulig, ønsker Den4Dogs også å sende Kunden informasjon vedrørende bruk av tjenesten, tips og tilbud på produkter gjennom push-varsler på mobilen. Tilbudene kommer fra Den4Dogs, Den4Dogs samarbeidspartnere, og butikker/selskaper som har Den4Dogs hundehi utenfor sine lokaler.

Den4Dogs vil kun sende push-varsler dersom Kunden på forhånd har samtykket til det. Det er et krav om at Kunden avgir et slikt samtykke for at Kunden skal få bruke Tjenesten, fordi Den4Dogs bruker pushvarsler til å sende informasjon som angår sikkerhet ved bruk av tjenesten, f.eks at hunden har vært lenger enn anbefalt tid i hundehiet, eller dersom det er så høy/lav temperatur i hundehiet at hunden kan ta skade av det. På iOS kan Kunden tillate/nekte push-varsler under Innstillinger på telefonen. På Android gjør Kunden det direkte i applikasjonen, under Innstillinger.

 

 1. Kundens forpliktelser

Kunden skal kontakte Den4Dogs AS eller Butikkpersonale/ansatte ved aktuell lokasjon hvor hundehiet er plasser dersom Tjenesten ikke virker eller er utilgjengelig. Den4Dogs gjør oppmerksom på at kunden ikke får tilgang til tjenesten via App når kundens mobiltelefon ikke virker eller er utladet, dersom Kundens mobiltelefonoperatør har problemer som medfører at man ikke får benyttet Tjenesten, eller det for øvrig er forhold utenfor Den4Dogss kontroll som gjør at Tjenesten ikke kan benyttes.

Kunden er ansvarlig for at «hundeparkeringen» startes på korrekt måte. Låsen på døren til aktuelt hundehi åpnes på skjermbildet på Den4Dogs App. Dørlåsen aktiveres automatisk etter 20 sekunder, og vil gå i lås når døren lukkes. For å sikre at parkeringstiden er startet, må Kunden avvente en bekreftelse på Den4Dogs App’ens statusskjermbilde. Det er Kundens ansvar å avslutte hundeparkeringen manuelt ved å låse opp døren på aktuelt hundehi i App’en.

Kunden skal holde Den4Dogs skadesløs for alle krav og tvister mellom Kunden og tredjeparter, herunder bl.a. butikk/selskap hvor hundehiet er plassert, offentlige myndigheter, kredittkortselskap, finansinstitusjon og mobiltelefonoperatør.

Det er Kundens ansvar at det registrerte debet- eller kredittkortet er gyldig, har dekning og ikke er sperret. Kunden har ansvar for å sende inn nye kreditt- eller debetkortopplysninger minst 30 dager før kortet utløper.

Kunden forplikter seg til å holde Den4Dogs skadesløs for ethvert krav som tredjemann måtte rette mot Den4Dogs som følge av Kundens bruk av Tjenesten.

 

 1. Kundens forpliktelser for korrekt bruk av Den4Dogs hundehi
 • Hunder skal oppstalles i Den4Dogs Hundehi i MAKS 1 TIME pr gang.
 • Hunden skal være trent til å være i denne typen hundehi (bur), samt trent til å være alene
  • Se til at hunden roer seg når den plasseres i hundehiet. Bruk litt tid de første gangene og sørg for at dette blir en positiv opplevelse for hunden, – legg gjerne godbiter eller kjente gjenstander inn i hundehiet, og se til den ofte i starten. Dersom hunden aldri har vært i bur før, eller har antydninger til «separasjonsangst», skal den trenes/vennes til den nye situasjonen de første gangene man benytter hundehiet.
  • Dersom hunden viser tegn til angst eller sterk uvillighet til å bli satt inn i hundehiet, må det utøves mer trening/tilvenning, eller man må la være og benytte hundehiet.
 • På varme sommerdager, når skyggetemperaturen overstiger 25 grader, skal hundehiene benyttes varsomt. Hunden skal få vann før den plasseres i hundehiet, eventuelt ta med en skål og vann til hunden som plasseres i hundehiet. Husk MAKS 1 TIME, men se til hunden oftere på ekstra varme sommerdager. Når temperaturen i hundehiet er over 20 varmegrader Celsius, vil en temperaturstyrt vifte automatisk slå seg på og sørge for mye frisk luft til hunden. Viften gir omtrentlig samme temperaturforhold i hundehiet som skyggetemperaturen utenfor.
 • Vis god hundeeierskikk, og sørg for at hundehiet er rent også etter hunden din. Eventuell avføring fjernes, og butikkpersonalet kontaktes for renhold. Hunder gjør normalt ikke fra seg i hundehi, samme som når de er innendørs forøvrig. Hundehiene desinfiseres med UVC-lys etter hvert hundebesøk, og gjennomgår et renholdsopplegg utført av renholdspersonell.
 • Kunden må sørge for at mobiltelfonen/nettbrettet hvor Den4Dogs App benyttes, fungerer normalt, og har tilstrekkelig nettdekning, datatrafikk og batteri for å kunne låse/åpne hundehiet.

 

 1. Betaling via Den4Dogs-App

For at Kunden skal kunne benytte seg av Tjenesten, må Kunden oppgi følgende opplysninger til Den4Dogs: Fysiske personer skal gi opplysninger om navn, folkeregistrert adresse, fødselsdato, og nasjonalitet. Kunden må oppgi telefonnummer og epostadresse. I tillegg må Kunden velge betalingsmetode og registrere alle betalingsopplysninger som er nødvendige for å opprette et gyldig faktureringsforhold mellom Den4Dogs og Kunden.

Det er Kundens ansvar at det alltid er registrert korrekte brukeropplysninger og opplysninger om Kundens hund i Den4Dogs-systemet. Den4Dogs frasier seg ethvert ansvar i forbindelse med feilaktige registreringer.

Alle transaksjoner i Den4Dogs App gjøres via betalingsformidleren Stripe.com, som også håndterer Kundens betalingsdetaljer, betalingshistorikk og sikkerhet rundt dette.

For å starte betaling av en «hundeparkering» ved hjelp av Den4Dogs App må Kunden velge hvilket Den4Dogs hundehi som skal benyttes, og låse opp dette hundehiet via Den4Dogs App. Pris for benyttelse av det aktuelle hundehiet er oppgitt i Den4Dogs App, og denne prisen gjelder fremfor eventuelle opplysninger på hundehiet.

Når Kunden har påbegynt bruk av et hundehi ved å låse opp døren, godtar Kunden at Den4Dogs belaster beløpet for bruken inklusiv gjeldende avgifter og tjenestegebyrer. Den endelige prisen beregnes straks døren på hundehiet låses opp igjen. Prisen er en kombinasjon av pris pr gang og den faktiske tiden hundehiet har vært benyttet. Hundeparkeringen avsluttes når Kunden selv aktivt avslutter ved å låse opp døren.

Tjenesten kan bare benyttes på Den4Dogs hundehi. Disse er oppført på www.Den4Dogs.no, samt i eget kart i Den4Dogs App.

 

5.1 Verifisering av transaksjoner

Detaljer om Kundens transaksjoner er tilgjengelige i sanntid på Den4Dogs-konto hos betalingsformidler Stripe.com. Kunden kan å tilgang til disse transaksjonene ved å sende forespørsel pr epost til post@den4dogs. Kunden har for øvrig tilgang til alle transaksjoner via egen bankkonto, ettersom alle transaksjoner med Den4Dogs gjøres etter hvert enkelt gang hundehiet er benyttet. Stripe.com lagrer Den4Dogs Kundenes transaksjonsopplysninger i minimum 12 måneder.

 

5.2 Klager og undersøkelser angående en Den4Dogs-transaksjon

Kunde som ønsker å klage, skal underrette Den4Dogs så snart Kunden er blitt gjort oppmerksom på forholdet og uansett ikke senere enn 60 dager etter at den aktuelle transaksjonen er gjennomført. Klagen skal på en tydelig måte redegjøre for årsaken til klagen. Dersom dette ikke gjøres, mister Kunden retten til å påberope seg feilen. Når Kunden registrerer en klage, skal Den4Dogs gjennomføre en teknisk undersøkelse med mindre spesielle grunner taler mot det.

Når og hvis en klage aksepteres, skal Den4Dogs kompensere Kunden for beløpet. Dersom klagen avvises, skal Den4Dogs informere Kunden om dette. I forbrukerforhold kan Kunden bringe Den4Dogs avgjørelse inn for Forbrukerklagenemnda.

 

 1. Taushetsplikt og behandling av personopplysninger

Den4Dogs er opptatt av Kundens personvern. Den4Dogs behandler Kundens personopplysninger i samsvar med lov om behandling av personopplysninger av 14. april 2000 nr. 31 med tilhørende forskrifter. Regelverket beskytter Kunden mot misbruk av personopplysninger.

Den4Dogs er opptatt av at uberettigede ikke får tilgang til Kundens personopplysninger. Den4Dogs benytter derfor flere former for sikkerhetsteknologi som sørger for en god beskyttelse mot uautorisert tilgang og misbruk av Kundens personopplysninger.

Tilgang, registrering og bruk av Tjenesten vil medføre behandling av Kundens personopplysninger. De personopplysninger som vil bli behandlet er, Kundens navn, adresse, telefonnummer og epostadresse, og det Kunden frivillig velger å dele i Den4Dogs App. Formålet med behandlingen av disse personopplysningene er å administrere kundeforholdet.

Den4Dogs plikter å bevare taushet om Kundens bruk av Tjenesten. Domstoler, påtalemyndighet og annen offentlig myndighet kan likevel få slike opplysninger i de tilfeller hvor dette er hjemlet i lov eller forskrift, som ledd i betalingsinnkreving og som ledd i regnskapsbehandling.

Den4Dogs vil i tillegg samle inn og lagre Kundens bruks- og transaksjonshistorikk. Eksempler på slik historikk er informasjon om hvor lenge og hvor ofte Den4Dogs hundehi benyttes, beløp, dato og tidspunkt, hvilket hundehi og annen relevant aktivitet. Dette kan brukes til statistikk og analyser. Formålet er blant annet å sikre optimalisering av Den4Dogs tilbud til Kunden. Den4Dogs ønsker også å benytte denne informasjonen til å kunne personalisere innholdet i Den4Dogs App og kommunikasjonen med Kunden. Den4Dogs vil kun kontakte Kunden med informasjon dersom Kunden har samtykket til dette.

For å sikre Kundens rettigheter har Den4Dogs inngått en egen databehandleravtale med de tredjeparter som får tilgang til dine personopplysninger. Disse tredjeparter vil ikke kunne benytte seg av dine personopplysninger til andre formål enn det Den4Dogs har avtalt med Kunden. Tredjeparter er på tilsvarende måte forpliktet til å inngå en databehandleravtale med sine underleverandører.

Dine personopplysninger vil ikke bli behandlet av tredjeparter utenfor EU/EØS.

 

 1. Ansvarsbegrensning

Den4Dogs er ikke ansvarlig for skader eller tap dersom:

 • et mobil-nettverk eller tilknyttede operasjoner ikke virker
 • en mobilnett-telefonoperatør har modifisert telefontjenesten slik at det ikke er mulig å betale via Den4Dogs
 • tjenesten er blitt innstilt av grunner som har vist seg å være uriktige, men som Den4Dogs på innstillingstidspunktet hadde grunn til å tro var årsak til handlingen
 • en Smarttelefon/tablet med Den4Dogs-App blir mistet/stjålet og misbrukes av andre
 • det forekommer elektronisk eller fysisk innbrudd i Den4Dogs hundehi

Den4Dogs har intet ansvar for at Kunden benytter hundehiet i henhold til Dyrevelferdsloven. Den4Dogs har rett til å forestå nødvendig avbrudd, forstyrrelser og endringer som anses nødvendig av tekniske, vedlikeholdsmessige eller driftsmessige årsaker. Den4Dogs er ikke ansvarlig for skader eller tap som følger av nødsituasjoner, herunder force majeure, alvorlige trusler mot helse, sikkerhet og/eller miljø, naturkatastrofer, krig eller krigslignende tilstander, omfattende streiker og lockout, og alvorlig fare for sabotasje som rammer Tjenesten, svikt eller forsinkelse i telefonforbindelser eller annen kommunikasjon og transport, som ligger utenfor Den4Dogss kontroll. Forbeholdet om streik, boikott og blokkader gjelder selv når Den4Dogs er gjenstand for slike handlinger. I slike tilfeller har Den4Dogs rett til å gjennomføre tiltak som avbrudd i Tjenesten, begrensninger av tjenestefasiliteter og avskjæring av adgang til Tjenesten. Den4Dogs er uten ansvar for tap som Kunden måtte bli påført som følge av nevnte tiltak.

 

 1. Immaterielle rettigheter

Alle immaterielle rettigheter (inkludert, men ikke begrenset til opphavsrettigheter, varemerker og patenter) til Den4Dogs App tilhører Den4Dogs AS.

 

 1. Endringer

For å opprettholde kvaliteten og forbedre våre tjenester, forbeholder Den4Dogs seg retten til å kunne foreta endringer i Tjenesten.

Den4Dogs vil også kunne endre brukervilkår, herunder innføre nye regler, vilkår eller betingelser for Kundens bruk av Tjenesten dersom Den4Dogs anser det nødvendig i forbindelse med videreutviklingen av Tjenesten. Er endringene viktige for Kunden, vil Den4Dogs informere om disse gjennom en release av ny versjon av Den4Dogs App og endringer på Den4Dogs hundehi.

Det er frivillig for Kunden å samtykke til endringene. Den4Dogs gjør oppmerksom på at dersom Kunden ikke samtykker til endringene vil Kunden umiddelbart miste tilgangen til Tjenesten og Kundens brukerhistorikk. Kunden vil likevel få tilgang til «Din profil» slik at Kunden kan avslutte sin brukerkonto i hos Den4Dogs. Dersom Kunden velger å avslutte sin brukerkontoen vil all brukerhistorikk bli slettet og disse vil ikke kunne hentes tilbake ved å opprette en ny brukerkonto.

Dersom Kunden ikke avsluttet sin brukerkonto, kan Kunden når som helst godkjenne endringene under «Din profil». Kunden vil da umiddelbart gis tilgang til Den4Dogs App igjen.

 

 1. Overdragelse av rettigheter og plikter

Kunden kan ikke overdra Avtalen, rettigheter og plikter til andre uten skriftlig samtykke fra Den4Dogs.

Den4Dogs forbeholder oss retten til helt eller delvis overføre våre rettigheter og forpliktelser Den4Dogs har overfor Kunden, til et annet selskap. Dette vil kunne innebære at også dine personopplysninger vil bli overført til et annet selskap i henhold til gjeldende lovgivning.

 

 1. Tvister

Brukervilkårene reguleres av norsk rett. Eventuelle tvister vedrørende tolkning eller anvendelse av avtalen skal avgjøres etter norsk rett og av norske domstoler. Oslo tingrett avtales som rett verneting