Tyverisikring, lufting og hygiene

Som hundeeier kan du trygt bruke hundehiene fra Norsk hundeparkering. Hundehiene er utviklet og testet av erfarne hundeeiere, i samråd med veterinærer og norske kenneler. En rekke instanser har vurdert hundehiet, blant annet Dyrevernnemnda, ansatte fra både Veterinærhøyskolen og UMB, kenneler og andre hundeeksperter.

Flere kjøpesentre og butikker har hatt hundehiene i flere år og gitt gode tilbakemeldinger. Det er ikke rapportert om problemer for hund eller hundeeier ved bruk av hundehiene. Hundeeierne er flinke med hundene sine, og hundene forholder seg generelt rolige i hundehiene. Få eller ingen kloremerker på innsiden av hundehiene bekrefter dette.

    • Hygiene: Det er laget et renholdsopplegg for hundehiene i samråd med smittevernseksperter og veterinærer. Renholdet er kombinert med at de hundehiene har automatisk desinfisering ved hjelp av UVC-lys hver natt, og dette desinfiserer hundehiene fullstendig. Dermed er mye renere inne i hundehiet, enn det hunden din vil oppleve utenfor hundehiet eller andre steder der hunder ferdes. I hundehiet er hunden også beskyttet mot direkte kontakt med andre hunder, og det er ved direkte kontakt at de aller fleste former for smitte oppstår. Overføring av lopper og lus skjer også kun ved direkte kontakt hunder imellom, fra pels til pels, og kan ikke overføres via hundehiet. I hundehiet føler hunden seg innendørs, og vi har enda ikke opplevd at en hund har gjort fra seg i en av våre hundehi, i motsetning til hva hunder kan gjøre når de f.eks står fastbundet. Det er altså mye større sjanse for at din hund blir smittet andre steder på lufteturen, enn når den er trygt i hundehiet.
  • Solid lås: Hundehiene er låsbare, slik at hunden sikres mot tyveri. Det er minst like vanskelig å bryte seg inn i hundehiet som i en bil.
  • Svalt og luftig: Hundehiene er temperaturtestet på varme sommerdager. Målingene viser at temperaturen er mer enn tilfredsstillende inne i hundehiet, selv om hundehiet står i direkte sollys. Det er mye lufting gjennom slisser i dør, langs gulv, og rundt bakvegg og dør. Dersom temperaturen inne i hundehiet overstiger 20 grader, vil en temperaturstyrt vifte automatisk slå seg på og sørge for rikelig med frisk luft til hunden. Hundehiet skjermer også hunden mot direkte sollys. Men husk at hunden skal stå i hundehiet i MAKS 1 TIME uten tilsyn.
  • Rolig og fredelig: Hundehiene er oftest plassert i nærheten av inngangspartiene på kjøpesentre/butikker. Det er mange forbipasserende, slik at det er liten sjanse for at hundehiene kan bråkes med uten at det oppdages.