Spørsmål og Svar

  1. Hundehiet ser tett ut, er det ikke dyreplageri å sette hunden inn der?
   Svar: Hundehiet har nødvendig utsyn gjennom luftesprekkene i fronten. Erfaring viser at hunder forholder seg mye roligere i «tette» bur enn i gitter-bur, fordi de føler at de ligger mer i skjul uten å få «truende blikk» fra forbipasserende.
  2. Er det ikke urenslig med mye hundeavføring i hundehiene?
   Svar: Erfaringen viser at ingen noen gang har vært plaget med å fjerne hundeavføring fra hundehiene til Den4Dogs. Hundehiene er konstruert i en slik størrelse at det er unaturlig for hunder å gjøre fra seg i dem. Det holder å koste ut/spyle hundehiene en gang i blant pga. sand og hundehår. De nye hundehiene har også automatisk desinfisering ved UVC-behandling på nettene, og dette sammen med renholdsprogrammet gjør at hundene har mye renere omgivelser inne i hundehiet enn det de har utenfor.
  3. Hvordan får man hunden inn i hundehiet?
   Svar: De fleste hunder er vant til bur og slår seg raskt til ro i de nye hundehiene. Noen hunder må likevel vennes til den nye situasjonen, og man må bruke noen godbiter og trening for å venne hunden til den nye situasjonen. Man kan også ha med hundens pledd eller andre ting hjemmefra, og legge inn i hundehiet slik at hunden oppfatter kjente og trygge lukter inne i hundehiet. Les mer under tips til første gang dere prøver.
  4. Lager hundene et voldsomt leven når de blir stående i hundehiet?
   Svar: De fleste hunder forholder seg rolig og føler seg trygge i hundeparkeringen. Dersom en hund en sjelden gang bjeffer eller lager pipelyder når den er plassert i hundehiet, bør hundeeieren vende den til å trives i hundehiet, for eksempel ved å bruke godbiter.
  5. Blir det ikke fryktelig varmt for hunden å stå i hundehiene?
   Svar: Hundhiene fra Den4Dogs har god lufting (gjennomtrekk). Men dersom temperaturen i hundehiene overstiger 20 grader, så vil en vifte automatsik slå seg på og sørge for nok frisk luft for hunden. Likevel anbefales det at man har hunden i hundehiet maks 1 time.
 1. Kan andre åpne hundehiene med et annet nøkkelkort?
  Svar: Nei. Nøkkelkortene er unike, og kan kun åpnes med det samme nøkkelkortet som ble brukt til å låse hundehiet. Av sikkerhetsmessige årsaker så har butikkpersonalet et Administrasjonskort, samt en manuell nøkkel, som kan brukes til å overstyre det nøkkelkortet som er i bruk. Dette i tilfelle noen skulle miste sitt nøkkelkort.
 2. Hva skjer ved strømstans eller hvis noen kutter strømmen til hundehiene?
  Svar: Hundehiene er utstyrt med backup-batteri, og vil fungere like godt selv om strømmen kuttes.

Har du andre spørsmål? Kontakt oss gjerne!