Drift og Nødvendig vedlikehold

Erfaring bekrefter at det er svært lite vedlikehold og problemer forbundet med hundehiene. Norsk hundeparkering står som ansvarlig eier av hundehiene, og leier de ut inkludert service og vedlikehold. Hundehiene desinfiseres automatisk hver natt via UVC-behandling, og dermed er det lite igjen for butikkpersonalet å gjøre, det er snakk om noen få minutter pr uke.

Hva forventes at butikkpersonalet må gjøre?

  • Nøkkelkort: Første måneden anbefaler vi at kassabetjeningen deler ut gratis nøkkelkort og en liten info-brosjyre til alle hundeeiere, f.eks de som kjøper hundemat, som en promotering. Deretter selges nøkkelkort til de som fortsetter å bruke hundehiene.
  • Ukentlig renhold: Butikkens renholdspersonal må rengjøre hundehiene en gang i i uken. Dette gjøres enklest ved å dra over gulvet med en våtmopp, og tar kun ett par minutter.
  • Åpne/stenge: Den som åpner/stenger butikken må også åpne/låse hundehiet med ett Administrasjons-nøkkelkort. Ett UV-lys går på når hundehiet låses med dette kortet, og desinfiserer hundehiet fullstendig i løpet av 1 time.

Generelt om vedlikeholdet:

  • Rengjøring: 3. generasjons hundehiene har vært testet ut i over ett år ved flere kjøpesentre og butikker. Gulvet er buet, slik at såpevann raskt renner ut av hundehiet og ut på sidene. Dette gjør renholdet svært enkelt, og man kan raskt nale over gulvet. Erfaring fra de siste 3 årene viser at ingen har noen gang vært plaget med å fjerne hundeavføring fra hundehiene. Det holder å børste ut evnt. sand/hår av hundehiene samtidig som man f.eks feier/spyler ved inngangen. Hundehiene er av en slik størrelse og konstruert slik at det er helt unaturlig for hunder å gjøre fra seg der. Det er derimot mer naturlig for en hund å gjøre fra seg når den står fastbundet i friluft, for eksempel i nærheten av et inngangsparti.
  • Hærverk: Dersom hundehiene en sjelden gang skulle bli ødelagt og ikke fungerer slik de skal, så reparerer vi dem iht. leieavtalen hvor service er inkludert. Hundehiene er norskprodusert, og laget i solide plastmaterialer. Det lille hærverket som har vært har vi opplevd i starten rett etter at et hi er montert opp. Dette blir imidlertid raskt ordnet opp i, ved hjelp av våre gode service og vedlikeholdsrutiner. Så lenge hundehiet fremstår som rent og flott, er det mindre hærverk.