Anbefalt plassering

Erfaringer med hundeparkeringer de siste årene har gitt oss god forståelse for hvor hundehiene bør monteres. Den beste plasseringen er ca 10-20 meter fra inngangsparti, slik at de ikke står midt i den naturlige gangbanen inn til butikken, men heller ikke så langt unna at de ikke er synlig for forbipasserende til/fra butikken.

Plassering 10-20 meter fra inngangsparti:

  1. Det blir lettere for kundene å se hundehiene, og de brukes mer.
  2. Mange forbipasserende gjør at ungdommer ikke er fristet til å bølle med hundehiene. Plasseres hundehiene et sted der de er lite synlige, så kan det blir mer problemer med knekte nøkler etc.
  3. Hunden blir roligere, den føler at den ligger på et «skjulested» , og kan gløtte ut på de forbipasserende gjennom luftehullene. Bråker den så føler den at den avslører skjulestedet sitt. Plasseres hundehiet ett sted der det ikke er noen forbipasserende, så føler hunden seg mer forlatt, og kan bråke mer.
  1. Lettere for vektere/ansatte å føre tilsyn med hundehiene, samt låse/åpne hundehiene når de stenger/åpner senteret/butikken.
  2. Enklere vedlikehold, man kan feie sand/hår ut av hundehiet samtidig som man koster/spyler utenfor inngangspartiet
  3. Hundehiene er konstruert for å kunne stå i direkte solys (har temperaturstyrt vifte), men hundeeiere innbiller seg at det blir for varmt i hundehiene, og bruker de derfor mindre enn om de plasseres i skyggen.

Se for øvrig på bildene på denne websiden hvordan hundehiene er plassert ved andre butikker/kjøpesentre.